Make your own free website on Tripod.com

MARCEL RADEMAKERS
beeldend kunstenaar

beknopt biografisch              individuele tentoonstellingen          groepstentoonstellingen
naslagwerken                      pers                                            visuele poëzie
 BEKNOPT BIOGRAFISCH    


Marcel Rademakers was erg vroeg gefascineerd door kleur en lijn. In 1951 vervaardigde hij zijn eerste olieverfschilderij op twaalfjarige leeftijd. Jeroen Bosch en de Vlaamse Primitieven waren zijn eerste inspiratiebron. Hij maakte gebruiksgrafiek, illustraties en muurschilderingen in jeugbewegingsverband.
Na een impressionistische en een postimpressionistische periode met pointilleerwerk, kende hij een zwart-expressionistische vlaag (hij vernietigde zijn beeldhouwwerk), die gecounterd werd door een witte.

Hij onderhield contacten met de Antwerpse avant-gardekunstenaars rond G-58 en het Hessenhuis en sloeg definitief de weg van de abstractie in als meest geëigende figuratie voor ideeën, emotionele en spirituele ervaringen.
Hij studeerde Wijsbegeerte en letteren aan de K.U.Leuven en behield op het gebied van de plastische kunsten zijn creatieve vrijheid als autodidact.

Marcel Rademakers, Installatie "Carnavaleske" Champniers (Frankrijk 1985)

Rond 1960 vervaardigde hij zijn eerste beeldhouwwerken en experimenteerde met grafische humor om de "meetkunde van de lach te ontdekken", zoals hij zich uitdrukt in het essay "Een lijn die zich kronkelt van het lachen". (Zijn cartoons werden meermaals bekroond).
Hij componeerde eveneens chansons om de ritmische component van elke kunstvorm beter te leren kennen.

Marcel Rademakers, Nachtmysterie, gemengde techniek op doek

Hij zette zijn eerste opzoekingen naar kleur en licht in en sloot aan bij de groep Onderaards '62. Hij was medestichter van de Internationale groep Lumen Numen (1965) met o.a. de beeldhouwers Monteyne en Jan Dries, de schilders Largot, Bert, De Leger, Koelman. Hij werkte de kleurentheorie van het intensivisme verder uit (in nauwe samenspraak met Bert en Largot), nam deel aan alle groepstentoonstellingen.
In 1969 sloot hij bij VAGA aan, dat ijverde voor meer democratie op cultureel vlak.

Marcel Rademakers, Oerlicht, acryl op doek

Vanaf 1978 betrekt hij een atelier in de Dordogne, waar hij zijn penseel in het groen doopt en geregeld in open lucht schildert. (Een gedeelte van zijn werk werd door brand vernietigd en kort daarop door waterschade).
In 1983 lanceerde hij het begrip 'sculptoon' (driedimensioneel cartoon). Hij presenteerde meerdere poëtische installaties (o.a. Champniers (Fr.), Linden Biënale, Holiday Inn (Borgerhout) en op de Boekenbeurs (Antwerpen).

Marcel Rademakers, Magisch vierkant aarde, acryl op doek

In 1985 richt hij met Rudy Meekers de internationale groep Fusion op, die schilders uit Zuidwest- Frankrijk groepeerde.
In 1991 legt een oogletsel hem beperkingen op. Na zijn herstel wijdt hij zich vanaf 1994 volledig aan de plastische kunst en de literatuur. Zijn beeldgedichten, beeldpoëmen en visuele poëzie vormen de overgang tussen deze twee kunstvormen.

Marcel Rademakers, Magisch vierkant aarde, acryl op doek

Hij ontwierp boekomslagen, illustreerde literaire tijdschriften en bundels, maakte logo's (o.a. voor de Leuvense Schrijversactie, het dichterscollectief Mengmettaal, het V.T.I.-Leuven) en affiches voor literaire verenigingen en poëzieavonden.
Hij organiseerde meerdere tentoonstellingen, schreef artikelen en essay's over de verhouding woord-beeld en over licht en kleur. Hij gaf lezingen over plastische kunst. Zo bracht hij ter sprake: "Het numineuze in de kunst", en stelde hij diadocumentaires samen over leven en werk van Vincent van Gogh, Camille Claudel, Rembrandt en Paul Gauguin.

INDIVIDUELE TENTOONSTELLINGEN

1965    Antwerpen A.V.A.K.
1972    Brussel, Bibliotheek van het Marie Haps-instituut
1980    Champniers (Fr.), Galerie Baupommier
1983    Brussel Zavel, Galerie Lecompte d'Haese
1985    Baarn (Hilversum Nl.), Kasteel Groeneveld
1986    Sint-Katelijne-Waver, Domein Roosendael
1986    Beringen, Cultureel Centrum Casino
1986    Leuven, Iers Instituut voor Europese Aangelegenheden
1986    Beringen, Cultureel Centrum, t.g.v. de 5-de Poëtische Nachtwake
1988    Linden, A.S.L.K.
1989    Assen-Bekkevoort, Kunst- en Wijnhoeve Elzenbosch
1990    Diest, Scholengroep Sint-Jan
1990    Keerbergen, 't Kasteel
1990    Leuven, Galerie Reynaertgezellen
1991    Mechelen, Galerie Louisa
1992    Harderwijk (Nl.), galerie "De Zevende Hemel"
1992    Leuven, Vrije Secundaire Scholen
1993    Leuven, Vrij Technisch Instituut, zaal "Breughelhof" en zaal "Gildehof"
1995    Leuven Cultureel Centrum, "Beeldgedichten"
1996    Tielrode, 't Veer
1999    Rotselaar, Galerie Gaspershoeve
1999    Hasselt, Provinciale Hogeschool
1999    Leuven, KBC Bank

Marcel Rademakers, Schilderij, kaftontwerp voor een roman van Erik van Ruysbeek

GROEPSTENTOONSTELLINGEN
Meer dan 90 items o.a.

1962    Antwerpen, Bank van Brussel (Onderaards '62)
1962    Bornem, Gemeentehuis (grafische humor)
1967    Antwerpen, Galerie Campo (Lumen Numen)
1969    Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Lumen Numen)
1971    Brussel, Kunstkabinet de Lancksweert (Lumen Numen)
1971    Aalst, Galerie Aleph (Lumen Numen)
1971    Antwerpen, Galerie De Zwarte Panter (Lumen Numen)
1972    Gent, Sint-Pietersabdij (Lumen Numen)
1972    Brussel, Vrije Universiteit Brussel (Lumen Numen)
1982    Leuven, Hallen van de Katholieke Universiteit ("Mysterie en Materie")
1983    Linden, Biënale ("Midzomer")
1984    Straatsburg (Fr.), Musée du P.T.T.
1985    Antwerpen, Holiday Inn ("Creatieve T-shirts")
1986    Leuven, Iers Instituut voor Europese Aangelegenheden ("Poëzie onder
            het penseel")
1986    Périgueux (Fr.), Centre Commercial (Fusion)
1986    Brantôme (Fr.), Abbaye (Fusion)
1986    Mechelen, B.A.C. ("De Ombuiging")
1986    Exideuil (Fr.), Le Château (Fusion)
1986    Terasson (Fr.), Centre Culturel (Fusion)
1986    Amstelveen (Nl.), "Aemstelle" (grafiek)
1986    Antwerpen, Zoo ("Prijs Frank Swaelen")
1986   Tongeren, Galerij 2000 (grafiek)
1987    Leuven, Iers Instituut voor Europese Aangelegenheden (t.g.v. het Eurpees
            Poëziefestival)
1987    Knokke-Heist, Casino ("Wereldfestival van humoristische tekeningen")
1987    Bergerac (Fr.), Artitude (Fusion)
1987    Beringen, Casino (Internationale Kartoenale)
1987    Champniers (Fr.), happening met installatie
1988    Antwerpen, CC. Sint-Augustinuskerk (Fusion)
1988    Leuven, Hallen van de K.U.L. ("Woord en Beeld")
1988    Kortrijk, Cultureel Centrum (Fusion)
1988    Bornem, CC. Ter Dilft (Fusion)
1988    Heusden-Zolder, Cultureel Centrum (Fusion)
1988    Strombeek-Bever, Cultureel Centrum (Fusion)
1988    Gent, Casino, Citadelpark ("Happening '88)
1989    Antwerpen, Hessenhuis ("Dubbeltalenten")

Marcel Rademakers, Hart van Nachtelijk Licht, acryl op doek

1989    Knokke-Heist, Casino ("Wereldfestival van humoristische tekeningen")
1989    Zagreb (Joegoslavië), Galerija mosa Pijade ("Belgiska Karikatura")
1990    Leuven, Universiteitsbibliotheek ("De Europese Lente")
1991    Diest, Sint-Jansscholengroep, grafiek
1991    Rondreizende tentoonstelling "Analfabetisme"
1991    Warschau (Polen), Muzeum Karykatury (grafiek)
1991    Lipiec-Siepic (Polen), Muzeum Karykatury (grafiek)
1991    Wresien (Polen), Muzeum ("Karykatura wysiawa karykatura Belgijskiej")
1992    Leuven, Poëziehuis 'De Zevenslapers' (t.g.v. het Europees Poëziefestval)
1992    Essen, Oude Pastorie
1992    Antwerpen, Museum voor Vlaams Kultuurleven
1993    Leuven, K.U.L. 't Stuc ("Ithaka-project")
1994    Sint-Agatha-Rode, Oude Kerk (R.M. de Puydt-Stichting)
1994    Rumst, Hof Tibur ("Grote Sier")
1995    Beringen, CC. Casino (Internationale Kartoenale)
1995    Waanrode (Assent-Bekkevoort) Kunst-en Wijnhoeve Elzenbosch ("Kern-
           achtig uitgebeeld")
1996    Kampenhout, Brabantse Tuinbeurs, ("Op doek gedicht" beeldpoëem)
1996    Diksmuide, Ijzertoren ("Humor in de Vlaamse Beweging")
1996    Lomme (Fr.), Collège Jean Jaurès ("Les doigts de la main")
1997    Kijksijde, Sint-Idesbald, Keunekapel ("Humor in de Vlaamse Beweging")
1997    Kampenhout, Kasteel van Wilder, installatie
1997    Oud-Heverlee, Molenvijver ("Kunst op het water" beeldpoëem)
1997    Oostduinkerke, politieke cartoons
1997    Saint-Just-le-Martel (Fr.), Salon International (grafiek)
1999    Cultureel Centrum Wentelsteen, Leuven

Marcel Rademakers, Dordogne

EROP NAGESLAGEN (NASLAGWERKEN)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RADEMAKERS MARCEL (PS. MEEKERS MARK), (BLAASVELD 1939)
Schilder, pastellist, illustrator en beeldhouwer. Verder is hij ook dichter, romancier en componist. Leraar. Autodidact in de plastische kunst. Medeoprichter van de groepen Lumen Numen en van Fusion in Frankrijk. Werkt vanaf 1962 met Serge Largot aan de principes van het intensivisme, dat vanaf 1967 de basis vormt van zijn picturaal werk. Zijn schilderijen zijn een zoektocht naar het evenwicht tussen
realiteit en abstractie, het individu en de kosmos.
(BIOGRAFISCH LEXICON PLASTISCHE KUNST IN BELGIË: SCHILDERS, BEELDHOUWEERS, GRAFICI 1830-2000, Arto 2000, Antwerpen, Deel 2, p. 255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RADEMAKERS MARCEL (PSEUDONIEM: MEEKERS MARK) (BLAASVELD, 1939)
Schilder, pastellist, cartoonist, illustrator, dichter, auteur. Opleiding wijsbegeerte en letteren aan de K.U.L. Werkt als dichter en auteur onder het pseudoniem Mark Meekers. Autodidact wat beeldende kunsten betreft. Evolueerde over impressionisme en expressionisme naar lyrische abstractie. De kunstenaar: "In mijn schilderijen worden lijn en vorm langzaam weggefilterd omdat ze bepalen en beperken. Ik wil gevoelens van grenzeloosheid uitdrukken. Ik roep eerder sferen op dan zintuiglijk herkenbare dingen. Het middel bij uitstek daartoe is kleur en zie, uit deze "kleurensolfège" ontstaat een hogere eenheid. Die basistonen versmelten tot een nieuwe harmonie: Licht." Uit de pers: "M.R. vindt zijn expressie in een non-figuratieve stroming, waarbij hij op mineurtonen van het kleurenregister speelt," en "zijn werk is non-figuratief en stoelt op een zacht en verfijnd koloriet, waarbij licht een belangrijke factor is." Was medestichter van de Groep "Lumen Numen", richtte de Groep "Fusion" op (Frankrijk). Doceerde beroephalve geschiedenis en esthetica. Tracht in zijn dichtkunst zijn schilders- en dichtersziel met elkaar te verzoenen. "Blanka Gyselenprijs" in 1998 voor zijn dichtbundel "Feesten van Licht", geïnspireerd door de persoonlijkheid en de werken van Rembrandt.

(DE BELGISCHE BEELDENDE KUNSTENAARS UIT DE 19DE EN 20STE EEUW, deel 2 L-Z, Art in Belgium 1999, p. 1116 en 1117 ill.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcel Rademakers, Gevangen Licht, acryl op doek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUMEN NUMEN
Kunstenaarsgroep in 1967 opgericht... Zij evolueerden naar een specifieke richting in de schilderkunst. De bijzondere kenmerken van hun werk bestonden vooral in een doorgedreven lyrische abstractie, een zeer intensieve lichtwerking van de kleuren en een inhoud van etherische aard...

(INTERNATIONAAL LEXICON VAN DE MODERNE BEELDENDE KUNST, Kunstforum, 1988, p. 157)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUSION (FUSIE)
Internationale groep van schilders die eind 1985 werd opgericht door Marcel Rademakers... De leden werken in abstract-informele richting. Ze nemen meestal de natuur als uitgangspunt en geven die weer op een lyrische, poëtische wijze. Kleur en licht staan centraal en tillen hun schilderijen in een meditatieve, mythische sfeer.

(INTERNATIONAAL LEXICON VAN DE MODERNE BEELDENDE KUNST, Kunstforum, 1988, p. 103)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
OP DE PUNT VAN HET PENSEEL


Marcel Rademakers, Wassend Licht, gemengde techniek op doek

"... In zijn ervaringswereld is hij uitgesproken dialectisch: hij doet als dichter en als plastisch kunstenaar aparte indrukken op die hij vermengt tot een wonderbaarlijke synthese." (Luuk Rademakers, Randschrift)

"... Rademakers effectivement fait éclater la lumière même dans ses pastels et donne une dimension et un mouvement à l'espace, en aplats. Une maîtrise totale de sa technique lui permet de donner encore plus de force à sa peinture et de décomposer les formes pour ne faire apparaître que l'âme du peintre..." (Claire Delbos, Journal de la Dordogne, 24 janvier 1986)

"...Waarheid is de eerste vereiste van een kunstwerk. Daarom moet een bezoeker bij daglicht zijn creaties bekijken want bij kunstlicht veranderen alle tinten en schakeringen... Zijn schilderijen lijken op gedichten. Onder het werk vergeet hij de natuur...Wat overblijft van zijn natuurinspiratie zijn dan alleen nog maar harmonische kleurtonen, gerelativeerde tijd en overschreden ruimte." (Jan Visser, Soester Courant, 15 mei 1985)
 

"Als een vorser zoekt hij naar kleur en tegenkleur, toon en boventoon, weegt de golflengtes tegen elkaar af tot het wonder van 'kleurfusie' bij kamertemperatuur plaatsvindt...
Rademakers' doeken zijn zo maar geen laboratoriumwerk. In hem is het kind steeds waakzaam, om de zuiverheid van zijn bron te vrijwaren." (Ir. Jozef Van Hoye, introductie)

"... Met puur picturale middelen tracht ik iconen te maken, vlakken waarin door een wonderlijke nieuwe solfège van de kleur, akkoorden en boventonen ontstaan, die versmelten tot licht, tot een draagvlak voor wat de mens als het hoogste, heiligste, essentiële ervaart, een vrijplaats voor wie/wat god of het goddelijke genoemd wordt, zodat katholiek, humanist, boeddhist zich hierin kan terugvinden." (Mark Meekers in "Picturaal dagboek")
 

"Hij hecht uitzonderlijk veel belang aan het alchemistische proces, waarbij verfmaterie onlijfelijke KLEUR wordt, en kleur door de juiste afstemming getoonzet wordt tot LICHT...
Wanneer dit ooit lukt zal men een nieuwe clair-obscur hebben, die dieper is doorgedrongen in de geheimen van het zien en dus ook geschikter zal zijn om het allesdoordringende LICHTmysterie te benaderen." (A. Polfliet, Barrevoets door de taal)

"Wij staan voor een onmetelijke ruimte, waarin wijzelf ontledigd zijn, tot rust gekomen, verzoend. In ons leeft dan nog een gevoel, dat ik niet anders kan omschrijven als het Sublieme. Iets dat ons tegelijkertijd doet huiveren en ons aantrekt: tremendum et fascinosum. Het bestaan zelf wordt weer heilig, heel en gans." (Prof. Dr. J. Vanbergen, Catalogus Beringen)
 
 

Marcel Rademakers, Achter de ogen, gemengde techniek/doek

Opmerkingen, vragen of suggesties? Contacteer Mark Meekers / Marcel Rademakers
Laatst gewijzigd: 27 januari 2001