Make your own free website on Tripod.com
FEESTEN VAN LICHT

Uitgeverij P, Leuven 1999
37 gedichten rond leven en werk van Rembrandt

In zijn dertiende bundel beschrijft Mark Meekers het avontuur van het schilderen, zoals Rembrandt dat beleefde.
Zijn snedige kwatrijnen zijn echter geen doublures van schilderijen in woorden, ze bouwen een nieuw en open museum rond de werken van Rembrandt. Ze nodigen de bezoekende lezer uit het werk van Rembrandt (en dus ook Meekers' werk) met een eigen inzicht te helpen voltooien.

Het manuscript van Feesten van Licht werd reeds met de Driejaarlijkse Blanka Gijselenprijs bekroond.

Deze bijzonder knappe bundel wordt met zes werken van Rembrandt geïllustreerd.

 

HET JOODSE BRUIDJE

hij schildert met de vingers van een brand-
stichter: een man uit edel metaal, een vrouw
van vuur. zij luisterden lang naar elkaar
als naar een bron, ruilden reeds hun ogen.

hij legt een arm rond haar. hun gouden
eeuw vangt aan. verjaagd de schaduw
die naar het leven stond om dichter dan
nabij, bijna nader dan naadloos te zijn.

zij leidt zijn gebaar om de tuin van eden
naar haar boezem af: twee handen eensgezind.
lust verbloemd tot verlangen. hoelang duurt
hun eeuwigheid, zijn heupen een bruidskist?

hoe rood, grasrood moet een jurk zijn om
nooit te doven? achter hun rug woelen
de aardkleuren, neemt een struik de benen.
dood en liefde zitten op elkaars schoot.
 
 

OP DE PUNT VAN DE PEN:


"Deze thematisch goed onderbouwde bundel bestaat uit snedige kwatrijnen, die geen bijschriften zijn, geen verkaringen vormen voor inmiddels wereldberoemde schilderijen. Meekers heldere gedichten trekken de aandacht, ontroeren door een trefzeker en economisch woordgebruik zonder versiering... Meekers beschrijft niet, hij gesticuleert met woorden. Zijn taal tast af, gaat op ontdekking én meerwaarde uit , interpreteert met een dubbele vakkennis, verzint en geeft bovendien zin én samenhang aan dat hele rijke en bizarre leven buiten de lijsten van de schilderijen." (Roger M.J.de Neef, juryrapport)


"Ronduit indrukwekkend vind ik Mark Meekers' nieuwe bundel... De gedichten zijn genoemd naar doeken van Rembrandt maar gaan veel verder dan het simpelweg beschrijven daarvan. Meekers slaagt erin iets wezenlijks toe te voegen. Volledig in onderkast (ik heb daar een zwak voor) weeft hij webben tussen vlammen en laat hij papavers vuurpelotons vormen, ongeloof uit hoofden wenen en vrouwen licht opdweilen. Mark Meekers streelt Rembrandts licht trefzeker over woorden uit. Een aanrader!" ( Bert Bevers, De houten gong, nr. 5)


"Deze bundel draait, wervelt, treilt omtrent het licht (het eigenlijke hoofdthema), het zien, het vastleggen, het eeuwigheid-worden van het ogenblik en maakt voor mij nog maar eens duidelijk in welke mate Meekers een metafysisch dichter is, iemand die goud zoekt en in weerwil van de postmodernistische penningmeesters niet zwicht voor woorden als 'vlinder', 'ziel', en 'engel'... Ik ervaar deze bundel als een goudmijn, ook bijvoorbeeld naar het onderwijs toe... Verder ervaar ik bij Meekers classicisme, dat zich uit in wat ik evenwicht en ook levenswijsheid zou durven noemen en waar een zekere eenvoud bij hoort, maar ook 'gekunsteldheid' in zijn beste betekenis.Gedichten om dankbaar voor te zijn, 'van goudglans geweven'." (Jacob Baert, Ambrozijn, nr. 22)


"Hij gaat door zijn manier van werken vooral clichés doorprikken. Hij gaat kijken wat er achter die barricaden van vooroordelen en versleten gemeenplaatsen écht leeft... Dat fascinerende licht is het grote onderwerp van deze bundel: Rembrandt het medium. Wat hij doet, hoe hij tewerk gaat wordt wellicht het best samengevat in de term 'intensivisme', die hij bedacht voor de werkwijze van de Lumen Numenschil- ders.'Feesten van Licht' moet je savoureren, maar uiteindelijk wat zijn woorden over gedichten waard?... Ik wil tot besluit nog één citaat aanhalen, dit keer niet van Mark Meekers want dat kan hij moeilijk over zijn eigen werk zeggen. Een vers van Péguy: 'Voici la pureté, tout le reste est souillure'. (Johan van Cauwenberge, Concept, nr.1, 2000)

Opmerkingen, vragen of suggesties? Contacteer Mark Meekers / Marcel Rademakers
Laatst gewijzigd: 5 januari 2001