Make your own free website on Tripod.com

LEZINGEN
Mark Meekers houdt een vijftal lezingen:


EIGEN WERK: "GEBETEN OP LICHT EN WOORD"
"EEN GROOT VUUR IN DE ZIEL" (VINCENT VAN GOGH)

"EEN STEENWORP IN DE TIJD" (CAMILLE CLAUDEL)

"FEESTEN VAN LICHT" (REMBRANDT VAN RIJN)

"PARADIJSKOORTS" (PAUL GAUGUIN) (in voorbereiding)

Een lezing "reserveren"? Dat Kan!

 

1. EIGEN WERK: "GEBETEN OP LICHT EN WOORD"

Te kiezen uit een korf van mogelijkheden: een beknopte biografische schets/ het prijzencircuit/ wat is poëzie: een opvatting (poëtica)/ hoofdkenmerken van de poëzie van Mark Meekers: vormvastheid/ romantische aandrang en zakelijkheid, muzikaliteit, gul gebruik van metafoor en beeld/ hoofdthema's: natuur/tegengif voor onverschilligheid/ sociale en politieke bewogenheid/ existentiële verwevenheid en postmodernistische pose/ ironie/ humor/ op de aforistische toer/ het beeldgedicht met tekstdia's en dia's van de schilderijen/ de bundels rond leven en werk van plastische kunstenaars/ Vincent van Gogh, Camille Claudel, Frida Kahlo, Egon Schiele, Marc Chagall, Camille Claudel, Rembrandt

DUUR: minimum 55 minuten/ gelegenheid tot vragen stellen/ voordracht van gedichten.

OORDEEL:
"... Meekers kan zeer goed de ontroering als essentie naar voren schuiven. Hij doet dit meesterlijk." (S. Binnenmans,Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift)

"Schit-te-rend" (T. Luiting Hilversum)

Een lezing "reserveren"? Dat Kan!

 2. "EEN GROOT VUUR IN DE ZIEL" (VINCENT VAN GOGH)

Een poëtische diadocumentaire over leven en werk van Vincent Van Gogh, gebaseerd op zijn schilderijen, zijn brieven en de getuigenissen van tijdgenoten. Een aangrijpend portret van een picturaal en literair genie dat vocht met existentiële vragen. De lezing wordt in dialoogvorm gehouden, geïllustreerd met muziek uit de tijd en een honderdtal dia's.

DUUR: inleiding 10 à 20 minuten/ diadocumentaire 55 minuten/ nabespreking en/of voordracht
van gedichten uit de bundel "Een schot in de zon"

OORDEEL:
"...De neerslag van een dertigjarige zoektocht via de pelgrimage naar de plaatsen waar hij leefde en naar de musea die zijn werken bewaren, naar het hart van de kunstenaar en naar de kern van diens werk, beide een in eenzelfde spanning tussen extase en wanhoop, explosie en sereniteit, transparantie en vertroebeling" (Prof. J. Smeyers)

"Ik overdrijf niet als ik stel dat in ons taalgebied weinig poëzie geschreven is die even mooi en expressief het werk van een plastisch kunstenaar tot leven brengt."
(W.Verhegghe, Poëziekrant)

"Een gewaagde ondernemig in anders erg woelige klas, toch hebben de leerlingen ademloos geluisterd. Ze waren erdoor aangedaan. Een geslaagde aanvulling van de les esthetica." (M. Roymans, V.T.I.-Leuven)

Een lezing "reserveren"? Dat Kan!

 


 

3. "EEN STEENWORP IN DE TIJD" (CAMILLE CLAUDEL)

Een poëtische diadocumentaure over leven en werk van Camille Claudel, gebaseerd op haar beelden, haar brieven (waarvan de auteur er een vijftal ontdekte) en de getuigenissen van tijdgenoten. De lezing wordt in dialoogvorm gehouden en geïllustreerd met een honderdtal dia's. Muziek uit de tijd en enkele gedichten uit de bundel 'Een steenworp in de tijd' belichten op een meesterlijke wijze deze aangrijpende figuur" (Dirk Blockeel, componist in De Wekker)

DUUR: inleiding 10 à 20 minuten/ diadocumentaire 55 minuten/ nabespreking en/of voordracht
van gedichten uit de bundel. De INGEKORTE VERSIE duurt 30 minuten)

OORDEEL:
"De Franse beeldhouwster Camille Claudel werd dé artistieke herontdekking van de jaren '80. Ze was een pionierster in de vrouwenemancipatie. Camille was de zus van auteur Paul Claudel en de vriendin van beeldhouwer Rodin. Vijftien jaar duurde hun hartstochtelijke en stormachtige relatie... Ze laat een oeuvre na dat van een uitzonderlijke kracht en visionaire oorspronkelijkheid getuigt (Campuskrant, een UUR KULtUUR, Cultuurcommissie K.U.Leuven)

"Om de donderdaglezing van Galerie Louiza tot een onvergetelijk moment te doen uitgroeien... had hij genoeg aan een klein scherm en een lader dia's... en vooral de stem van zijn echtgenote Ingrid Verdonck." (Gazet van Antwerpen/Mechelen)

"Meekers ondersteunt zijn literatuur met beeldmateriaal, waardoor de verbanden optimaal tot hun recht komen. Hij creëert onvergetelijke momenten. Deze avond brengt iets totaal nieuws. Iemand die zelf schildert... maar vooral kunstenaar met woorden is, schetst het driedimensionele tot iets dat gaat leven in de tijd." (Cultuurkant Alcatel Bell)

Een lezing "reserveren"? Dat Kan!

 


 

4. "FEESTEN VAN LICHT" (REMBRANDT VAN RIJN)

Eigenzinnige poëtische diadocumentaire over leven en werk van de Nederlandse grootmeester uit de Gouden Eeuw, voor twee dialogerende stemmen. De tekst is gebaseerd op een aandachtige kijk op het werk, de enkele brieven en getuigenissen van tijdgenoten. Een spionnetje in het hoofd van de schilder. Honderd dia's verlichten het oog, muziek uit de tijd stemt het hart in dezelfde toonaard.

DUUR: inleiding 10 à 20 minuten/ diadocumentaire 55 minuten/ nabespreking en/of voordracht
van gedichten uit de bundel "Feesten van Licht" (bekroond met de Driejaarlijkse Blanka Gyselenprijs)

OORDEEL:
"Ronduit indrukwekkend... een aanrader." (B.Bevers, de houten Gong)

"Een bijzonder boeiende lezing met de nodige humor. Gedichten om dankbaar voor te zijn, van goudglans geweven." (D. Blockeel, Roeselare Centrum de Wekker)

Een lezing "reserveren"? Dat Kan!

 

 

IN VOORBEREIDING:
5. "PARADIJSKOORTS" (PAUL GAUGUIN)

Poëtische diadocumentaire over leven en werk van de Franse schilder-keramist, voor twee dialogerende stemmen. De tekst is gebaseerd op een amoureuze blik op het werk, de brieven en getuigenissen van vrienden. Honderd dia's kleuren het netvlies, muziek van tijdgenoten en vrienden stemmen het hart in dezelfde toonaard. Op zoek naar de ongerepte wereld uit de kindertijd, naar de ideale, primitieve maatschappij ergens in een paradijslijk gewaand Tahiti.

DUUR: inleiding 10 à 20 minuten/ diadocumentaire 55 minuten/ nabespreking en/of voordracht
van gedichten uit de bundel "Paradijskoorts"

Een lezing "reserveren"? Dat Kan!

 

 

 

Een lezing "reserveren"? Dat Kan!

Data, modaliteiten, voorzieningen (mikro's, diastoeltje, aansluitingen) en reisvergoeding en honorarium: af te spreken. Hier vindt u Mark Meekers' contactgegevens.

Er is een financiële tussenkomst van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 


Opmerkingen, vragen of suggesties? Contacteer Mark Meekers / Marcel Rademakers
Laatst gewijzigd: 5 januari 2001