KORT BIOGRAFISCH

Mark Meekers is het literaire pseudoniem voor Marcel Rademakers.
Hij werd geboren te Blaasveld (provincie Antwerpen, België).

Hij bracht zijn jeugd door in het Antwerpse Sint-Andrieskwartier, "parochie van miserie" en keerde in de vakanties terug naar de idyllische Limburgse Kempen (Lommel), waar zijn ouders van afkomstig waren.

Hij liep Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Jan Berchmanscollege en studeerde met grote onderscheiding af in Wijsbegeerte en Letteren (Moderne Geschiedenis) aan de K.U. Leuven.
Na kortstondig wetenschappelijk werk opteerde hij voor het onderwijs waar hij esthetica en geschiedenis doceerde.

     

affiche en uitnodiging voor tentoonstelling 

Hij was creatief in de jeugdbeweging. Hij schreef tekst en muziek voor stapliederen en een zangspel "De sprekende vogel". Hij ontmoette er Kor Vander Goten, "de uitvinder van het Vlaamse chanson" en begon met het componeren van luisterliedjes (poëtische tekst en muziek), die hij op tal van podia met eigen gitaar- of luitbegeleiding bracht o.a. op Kleinkunsteiland, Leuven. Hij stak hiervoor een tiental onderscheidingen of selecties op zak.

       

kleinkunsteiland Leuven

Hij publiceerde zijn eerste bundel (1968) in eigen beheer en hield contact met het Antwerpse literaire milieu rond het tijdschrift Labrys, Adriaan Peel en de Muze. Hij evolueerde naar een eerder experimentele schrijfwijze waarvan de neerslag te vinden is in de bloemlezingen Tempus Fugit onder redactie van J. Bierkens.

a

affiche met variabel beeldelement

De andere helft van zijn tweelingschap ging in de schilderkunst op. Hij illustreerde jongerentijdschriftjes en maakte tal van muurdecoraties voor jeugdbewegingslokalen. Hij had voeling met het Antwerpse artistieke milieu rond G 58 en het Hessenhuis. De eerste groepstentoonstellingen volgden en in '67 richtte hij met de beeldhouwers Dries en Monteyne en met de schilders Koelman, Bert, De Leger en Largot de internationale groep Lumen Numen op. In '85 stichtte hij in Frankrijk met Rudy Meekers (Fr.), Mocetti (It), John Bailey (G.B.) en Victor Ryath (U.S.A.) de internationale groep Fusion (artistes peintres du Sud-Ouest).

Hij bleef ondertussen schrijven zonder te publiceren en stuurde zonder enige weerklank drie kilogram poëzie op naar de Basiel De Craenestichting in Merendree. Na enkele literaire prijzen in de wacht gesleept te hebben liet hij zich in '84 overhalen tot de publicatie van een poëziebundel bij uitgeverij Yang. Vanaf dat ogenblik volgden de publicaties (13 bundels) en de prijzen elkaar op. Zijn literair werk werd negentigmaal bekroond (veertigmaal laureaat in Vlaanderen en Nederland) wat het Belang van Limburg en het Nederlandse tijdschrift Lyra de kop ontlokte van "Meest bekroonde Vlaamse dichter van de laatste tien jaar".
 

In 1991 richtte hij met Johan van Cauwenberge, Karel Sergen, Alfred Warrinnier en anderen het dichterscollectief Mengmettaal op, waarvan hij tot op heden voorzitter is.
In '92 publiceerde hij de derde versie van zijn roman "Asiel in Niemandsland", een existentiële queeste in dichterlijke stijl.

Zijn werk is antihermetisch, helder, evolueerde van barokke expressie naar elementaire zegging. Het is existentieel en sluit aan bij de magische en religieuze benaderingswijze van het leven, die gul gebruik maakt van symbool, beeld en metafoor.

Vanaf 1993 is hij full-time auteur en plastisch kunstenaar en zoekt hij hoe langer hoe meer de authenticiteit van de Zuidfranse natuur.
 

Mark Meekers met zijn trouwste criticus
 

MEER OVER MARK MEEKERS
(97 items, enkel biografische artikels van enige omvang) o.a.

- I. Stabergh,Mark Meekers, een portret,
  in: Sabam, driemaandelijks SABAM-tijdschrift, december 1999, jg. 5, nr. 19, p. 23 ill.

- Leven en werk van beeldhouwster Camille Claudel, 'Een steenworp in de tijd'.

  Literaire ontmoeting met dichter-schilder Mark Meekers en Ingrid Verdonck,

  uitg.: Verba,  Tienen 1999, 7 p.

- Mark Meekers,

  in: Verba, literair informatief tijdschrift van de Vereniging van Brabantse Auteurs, jg. 3,

  nr. 2, mei 1999, p. 5; jg. 3, nr. 2, mei 1999, p.19; jg. 2, nr. 2, mei 1998, p. 3; jg. 2,

  nr. 4, december 1998, p. 9; jg. 1, nr. 3, april 1997, p. 8

- Apollo Poëzie Prijs 1998, Mark Meekers,
  in: Lyra special, jg. 4, februari 1999, p. 17-20, kleurenill.

 

 

- Plastisch kunstenaar Marcel Rademakers literair actief als Mark Meekers,
  in: Wegwijzer Opendeurdag PHL departement Gezondheidszorg, brochure, Hasselt,

  1999, p. 11-12

- Moris De Smet, Feesten van Licht,

  in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg. 13, nr. 2, mei 1999, p. 94-95

- Luuk Rademakers, En onze winnaar krijgt...De prijsvogels van onze Vlaamse poëzie,

  in: Het Belang van Limburg, zaterdag 7 en zondag 8 november 1992, ill.

- N. Kuppens, Zefier, Tijdschrift voor literatuur en niet verbale-kunsten

  (1985-1989), licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, 1994, p. 1, 4, 12, 13, 15, 17,

  18, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 40, 41, 58, 59, 64, 65, 66, 72, 76, 78, 92, 104, 105

- Mark Meekers (Marcel Rademakers),
  in: Tonesetter, uitg.: V.K.H. Torhout, 1996, nr. 2, p. 4-6

- Rigo Mathijs, Meest bekroonde kunstenaar, Mark Meekers barst van creativiteit,

  in: Gazet van Antwerpen, vrijdag 10 maart 1989, p. 28, kol. 1-8, 3 ill.

- K. Sergen, Eerder sterf ik aan het hardhandige leven,

  in: Randschrift, 1988, 5 pp.

 

Marcel Rademakers (Mark Meekers), zes schilderijen uit negen kubussen

elke kubus 40 x 40 x 40 cm. (Biënale "Midzomer" Linden, 1983)

- Marcel Rademakers: het Verrukkkelijke Licht,
  in: Universal Art Vision, driemaandelijks tijdschrift over kunst & Ekonomie, nr. 1, 1989, p. 4

- Marcel Rademakers,

  in: Zefier, jg. 4, nr. 16, p. 37-38

- Mark Meekers,

  in: Kunstecho's, 1986, nr. 6, p. 38, 40, 43, 47

- Marcel Rademakers / Mark Meekers,

  in: Poëzie in beeld / Poésie et Image / Poetry and Image, II. Het Verbeelde Woord /

  Le Mot Image / The Visualised Word, uitg.: Europese Reeks, Leuvense Cahiers,

  nr. 83, Leuvense Schrijversaktie, Leuven, 1988, p. 245-247, foto.

- Luuk Rademakers, De artistieke Unio Mystica of de participatie in de poëzie van

  Mark Meekers,
  in: Randschrift, jg. 4, maart-april, 1988, p. 29-31

- Mark Meekers. Palmares,

  in: Ambrozijn, 1985, p. 16-17, foto

 

karikatuur door Sel

Opmerkingen, vragen of suggesties? Contacteer Mark Meekers / Marcel Rademakers
Laatst gewijzigd: 5 januari 2001